USD 486.2    EUR 578.3    RUB 6.7


 • Տրանսպորտ
 • Անշարժ գույք
 • Համակարգիչներ եւ հեռախոսներ
 • Կենցաղային տեխնիկա
 • Ապրանքներ տան համար
 • Այգի եւ տնտեսություն
 • Շինարարություն եւ վերանորոգում
 • Հագուստ եւ կոշիկ
 • Մանկական աշխարհ
 • Անձնական իրեր
 • Սպորտ եւ առողջություն
 • Հոբբի եւ արվեստ
 • Տոներ եւ նվերներ
 • Աշխատանք, ծառայություններ եւ բիզնես
 • Ծանոթություն եւ շփում
 • -

  Վաճառվում է
  TONER /ՏՈՆԵՐ/ –CANON, HP…
  1 250 դր
  31/07/2021
  Վաճառվում է
  Նվագարկիչի / Проигрыватель/ սկավառակների թվայնացում
  31/07/2021
  Վաճառվում է
  Բաբինա/Бабина,կլոր/ կասետների թվայնացում
  31/07/2021
  Վաճառվում է
  Brava tanaq nerk hp canon
  31/07/2021
  Վաճառվում է
  355nm UV laser mark the cosmetics bottle body with a flying speed. RFH nanosecond UV laser mark plastic bottle easily RFH UV laser helps cosmetics packaging marking to a new height In today's society, cosmetics have become a necessity in people's daily life, and the competition of different brands of cosmetics is gradually expanding. With the emergence of this phenomenon, the traditional ink jet printing technology has been unable to meet the demand, and new technology is urgently needed to be found by manufacturers. Cosmetics manufacturers from Guangdong are looking for a new machine that can replace ink jet printer. This time, he chose RFH, who has been leading the industry in laser technology research and development. RFH UV laser has absorbed the possible defects of inkjet printer, and has stepped onto a new step in all aspects. First of all, the UV laser uses the laser spot to produce scratches on the bottle body, which has small precision focusing spot, small processing heat effect, no thermal effect and no damage to the material.
  22/07/2021
  Վաճառվում է
  Free shipping to your location.. *No Custom charges or Tax fees required 100% Guaranteed Fast shipping 100% Guaranteed Genuine/Authentic Product 100% Guaranteed Factory warranty (International) FOR MORE INFORMATION ABOUT PROMOTIONSAND ORDER PLACEMENT KINDLY CONTACT US VIA BELOW: Price. (Whatsapp# +12093158933) Payment Accepted Bank transfer
  300 դր
  27/06/2021
  Վաճառվում է
  The leading industrial solid-state laser manufacturer Contact us! Website: www.rfhtech.com Whatsapp(Wechat): 18928466502 Email: export06@rfhlasertech.com PET film processing customers use a certain brand of UV laser whose is 3W power down to 1.5W At the aspect of laser cutting, engraving and marking PET film, UV laser moves at a high speed of 5-7 meters/second uv laser for cutting, engraving and marking PET film with 5-7 meters/second Why will the power of 3W uv laser down to 1.5W when marking PET film Marking the production date, bar code, QR code on PET film marking, choose UV laser To mark the production date, code, QR code and other information on the PET film, the non-ultraviolet laser is none other than the UV laser. Ultraviolet laser is a cold light source, and the thermal effect is particularly small during laser cutting or marking, and it is more suitable for surface processing of PET film that is more sensitive to thermal effects. Ultraviolet laser marking speed is very fast, the beam can move at high speed up to 5-7 meters/second, and the output beam quality is high, the performance is stable, and it can accurately engrave clear and beautiful characters and patterns on PET materials. Mr. Zhou, comes from a PET film processing material manufacturer in Shenzhen. This time, it is necessary to purchase a batch of 3W ultraviolet lasers for marking the date on the PET film. Mr. Zhou said that he had used a certain brand of UV laser on the market before, but it did not take long after it was put into use, and the power was attenuated. The 3W power of the laser dropped to 1.5W, which seriously affected the production schedule and caused a headache. While hesitating, I heard from my colleagues that RFH UV laser has a good reputation in the industry and high power stability.
  $4 411
  28/05/2021
  Կգնեմ
  Welcom to Contact : WhatsApp/wickr: +86 15383992256 Email: ruby@whkmbk.com Telegram:RubyLin5 Skype: Ruby Lin/ live:.cid.299835d40645c6e1 ----NMN,NR, cas 1094-61-7,cas 1341-23-7 -----procaine/lidocaine/Tetracaine hcl/Benzocaine/Dimethocaine/Pregabalin cas 59-46-1/cas 137-58-6/cas 136-47-0/CAS 94-09-7/CAS 94-15-5/CAS 148553-50-8 ---Levamisole,Tetramisole hcl,Phenacetin,Acetaminophen,METHYLAMINE HCL, 4'-Methylpropiophenone, Boric acid (flackes/chunks/powder) ----CAS 14769-73-4,cas 5086-74-8,CAS 62-44-2,CAS 103-92-2, CAS 593-51-1,CAS 5337-93-9, ----BMK ----CAS:5413-05-8,236117-38-7,16648-44-5,13605-48-6, 1451-82-7,49851-31-7 ----cas 1009-14-9,5337-93-9,10049-04-4 Main Poducts: NMN CAS: 1094-61-7 Nr CAS: 1341-23-7 Procaine CAS :59-46-1 Benzocaine CAS :94-09-7 Phenacetin CAS:62-44-2Lidocaine CAS:137-58-6 Acetaminophen CAS :103-90-2 Boric acid CAS : 11113-50-1 Tetracain hcl CAS :136-47-0 Pregabalin CAS :148553-50-8 Valerophenoone CAS :1009-14-9 Chlorine dioxide CAS :10049-04-4 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone CAS:49851-31-2 2-Bromo-4'-Methylpropiophenone CAS:1451-82-7 CAS 96-48-0 GBL / Gamma-Butyrolactone Liquid Tetramisole hcl CAS:5086-74-8 Hydrochloride CAS:593-51-1 hcl CAS:73-78-9 Procaine hcl CAS:51-05-8 Phenacetin CAS:62-44-2 Benzocaine CAS:94-09-7 CAS:137-58-6 Pregabalin CAS:148553-50-8 Pyrrolidine CAS:123-75-1 Ethephon CAS:16672-87-0 New BMK CAS:5413-05-8 BDO CAS:110-63-4 GBL CAS:96-48-0 (2-Bromoethyl)benzene CAS:103-63-9 Clotrimazole CAS:23593-75-1 Tretinoin CAS:302-79-4 ETC. 4'-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9 Benzene CAS 103-63-9 DMAA CAS 13803-74-2 Contact : WhatsApp/wechat: +86 15383992256 Email/Wickr : ruby@whkmbk.com Telegram: RubyLin5 Skype: Ruby Lin/ live:.cid.299835d40645c6e1
  $1
  08/05/2021
  Կգնեմ
  Welcom to Contact : WhatsApp/wickr: +86 15383992256 Email: ruby@whkmbk.com Telegram:RubyLin5 Skype: Ruby Lin/ live:.cid.299835d40645c6e1 ----NMN,NR, cas 1094-61-7,cas 1341-23-7 -----procaine/lidocaine/Tetracaine hcl/Benzocaine/Dimethocaine/Pregabalin cas 59-46-1/cas 137-58-6/cas 136-47-0/CAS 94-09-7/CAS 94-15-5/CAS 148553-50-8 ---Levamisole,Tetramisole hcl,Phenacetin,Acetaminophen,METHYLAMINE HCL, 4'-Methylpropiophenone, Boric acid (flackes/chunks/powder) ----CAS 14769-73-4,cas 5086-74-8,CAS 62-44-2,CAS 103-92-2, CAS 593-51-1,CAS 5337-93-9, ----BMK ----CAS:5413-05-8,236117-38-7,16648-44-5,13605-48-6, 1451-82-7,49851-31-7 ----cas 1009-14-9,5337-93-9,10049-04-4 Main Poducts: NMN CAS: 1094-61-7 Nr CAS: 1341-23-7 Procaine CAS :59-46-1 Benzocaine CAS :94-09-7 Phenacetin CAS:62-44-2Lidocaine CAS:137-58-6 Acetaminophen CAS :103-90-2 Boric acid CAS : 11113-50-1 Tetracain hcl CAS :136-47-0 Pregabalin CAS :148553-50-8 Valerophenoone CAS :1009-14-9 Chlorine dioxide CAS :10049-04-4 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone CAS:49851-31-2 2-Bromo-4'-Methylpropiophenone CAS:1451-82-7 CAS 96-48-0 GBL / Gamma-Butyrolactone Liquid Tetramisole hcl CAS:5086-74-8 Hydrochloride CAS:593-51-1 hcl CAS:73-78-9 Procaine hcl CAS:51-05-8 Phenacetin CAS:62-44-2 Benzocaine CAS:94-09-7 CAS:137-58-6 Pregabalin CAS:148553-50-8 Pyrrolidine CAS:123-75-1 Ethephon CAS:16672-87-0 New BMK CAS:5413-05-8 BDO CAS:110-63-4 GBL CAS:96-48-0 (2-Bromoethyl)benzene CAS:103-63-9 Clotrimazole CAS:23593-75-1 Tretinoin CAS:302-79-4 ETC. 4'-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9 Benzene CAS 103-63-9 DMAA CAS 13803-74-2 Contact : WhatsApp/wechat: +86 15383992256 Email/Wickr : ruby@whkmbk.com Telegram: RubyLin5 Skype: Ruby Lin/ live:.cid.299835d40645c6e1
  €1
  08/05/2021
  Կգնեմ
  Welcom to Contact : WhatsApp/wickr: +86 15383992256 Email: ruby@whkmbk.com Telegram:RubyLin5 Skype: Ruby Lin/ live:.cid.299835d40645c6e1 ----NMN,NR, cas 1094-61-7,cas 1341-23-7 -----procaine/lidocaine/Tetracaine hcl/Benzocaine/Dimethocaine/Pregabalin cas 59-46-1/cas 137-58-6/cas 136-47-0/CAS 94-09-7/CAS 94-15-5/CAS 148553-50-8 ---Levamisole,Tetramisole hcl,Phenacetin,Acetaminophen,METHYLAMINE HCL, 4'-Methylpropiophenone, Boric acid (flackes/chunks/powder) ----CAS 14769-73-4,cas 5086-74-8,CAS 62-44-2,CAS 103-92-2, CAS 593-51-1,CAS 5337-93-9, ----BMK ----CAS:5413-05-8,236117-38-7,16648-44-5,13605-48-6, 1451-82-7,49851-31-7 ----cas 1009-14-9,5337-93-9,10049-04-4 Main Poducts: NMN CAS: 1094-61-7 Nr CAS: 1341-23-7 Procaine CAS :59-46-1 Benzocaine CAS :94-09-7 Phenacetin CAS:62-44-2Lidocaine CAS:137-58-6 Acetaminophen CAS :103-90-2 Boric acid CAS : 11113-50-1 Tetracain hcl CAS :136-47-0 Pregabalin CAS :148553-50-8 Valerophenoone CAS :1009-14-9 Chlorine dioxide CAS :10049-04-4 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone CAS:49851-31-2 2-Bromo-4'-Methylpropiophenone CAS:1451-82-7 CAS 96-48-0 GBL / Gamma-Butyrolactone Liquid Tetramisole hcl CAS:5086-74-8 Hydrochloride CAS:593-51-1 hcl CAS:73-78-9 Procaine hcl CAS:51-05-8 Phenacetin CAS:62-44-2 Benzocaine CAS:94-09-7 CAS:137-58-6 Pregabalin CAS:148553-50-8 Pyrrolidine CAS:123-75-1 Ethephon CAS:16672-87-0 New BMK CAS:5413-05-8 BDO CAS:110-63-4 GBL CAS:96-48-0 (2-Bromoethyl)benzene CAS:103-63-9 Clotrimazole CAS:23593-75-1 Tretinoin CAS:302-79-4 ETC. 4'-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9 Benzene CAS 103-63-9 DMAA CAS 13803-74-2 Contact : WhatsApp/wechat: +86 15383992256 Email/Wickr : ruby@whkmbk.com Telegram: RubyLin5 Skype: Ruby Lin/ live:.cid.299835d40645c6e1
  $5
  08/05/2021