USD 482.6    EUR 540.2    RUB 6.1

Վաճառվում է
50% Hypophosphorous Acid CAS 6303-21-5
$10
50% Hypophosphorous Acid CAS 6303-21-5 factory in China ( mia@crovellbio.com


Product Name: HYPOPHOSPHOROUS ACID ( 50.0 % )
Molecular Formula: H3PO2                              
Molecular Weight: 65.99
Specific Gravity at 25ºC: 1.19 - 1.22

CAS No.: 6303-21-5 
EINECS: 228-601-5
UN No.: 3264
Hazard Class: 8
Packing Group: III      

contact me if you want order the  HYPOPHOSPHOROUS ACID from China factory
mia@crovellbio.com 
whatsapp +86 19930503252 

№ 1926236
2020-11-24 11:19
Կոնտակտային տվյալներ
+8619930503252 Ուղարկել նամակ
Количество просмотров: 463
Количество просмотров за сегодня: 2
Дата просмотра: 2022-01-27